iHair +36 30 526 5672

Az iHair Kft. az átvételtől számított 30 naptári napon belül garantálja a megvásárolt áru visszavásárlását, illetve cseréjét, amennyiben annak minősége, mennyisége, hossza nem az ügyfél elvárása szerint teljesült.

Az iHair Kft. által kínált garancia az érvényét veszti:

Amennyiben az iHair Kft. alkalmazottain kívül más kezeli a hajat
Amennyiben a vevő hibájából károsul a haj

Право на повлекување


Бр.17 / 1999 година. (II. 5.), Купувачот може во рок од 8 работни дена да се повлече од намерата за купување без да даде никаква причина според законот за договори за далечина.

Преглед на 17/1999 година. (II. 5.) Уредба на Владата:

Клиентот може да го откаже договорот во рок од 8 (осум) работни дена без да даде причина. Јазикот на договорот е унгарски.

Во случај на гаранција за поврат, нашата веб-продавница ќе ја врати набавната цена на производот со банкарски трансфер во рок од 30 дена од повлекувањето. Купувачот ќе ги сноси трошоците за враќање на стоките направени при остварување на правото на повлекување. Покрај тоа, купувачот не се наплаќа за други трошоци. Сепак, продавачот може да бара надомест на штета предизвикана од злоупотреба на стоката.

Од хигиенски причини, периките и фризурите не треба да се заменуваат доколку се користат само доколку се вратат во првобитната амбалажа. Правилно третираните производи за коса траат 12-24 месеци кога се користат секој ден.

Секое продолжување или задебелување на косата ќе ги оптеретува корените на косата, што може да предизвика сопствено губење на косата. Клиентот е свесен дека луѓето кои се чувствителни на сите наши производи за замена за коса може да имаат одредени алергиски реакции. Овие не се дефекти на производи.

Продавачот не знае однапред кои се алергиските реакции и за кои не одговара.

Клиентот е одговорен за утврдување дали да го користи производот и е одговорен за какви било непријатности предизвикани од каква било алергиска реакција.
ПОДВИД НА ТОП